DogGo Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu DogGO Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Doggo İnternet Hizmetleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi(“Şirket”) tarafından doggoapp.com (“Web Sitesi”) ve/veya DogGo Mobil Uygulaması (“DogGO”) üzerinden sunulan hizmetlere ve bunların kullanılmasına ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir.

1. Tanımlar

“Walker”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden profil oluşturarak Gezdirme Hizmeti veren gerçek kişileri ifade eder.

“Sitter”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden profil oluşturarak Evde Bakım Hizmeti veren gerçek kişileri ifade eder.

“DogGO Partner”, Walker ve Sitter’ı birlikte ifade eder.

“Üye”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Gezdirme Hizmeti veya Evde Bakım Hizmeti talebinde bulunmak üzere istenilen gerekli bilgileri doldurarak üyelik oluşturan gerçek kişileri ifade eder.

“Kullanıcı”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Gezdirme Hizmeti veya Evde Bakım Hizmeti talep eden Üye’ler ile Gezdirme Hizmeti ve Evde Bakım Hizmeti veren DogGO Partner’ları ifade eder.

“Ziyaretçi”, Web Sitesi veya DogGO’yu herhangi bir şekilde ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder.

“Taraflar”, Şirket ile Kullanıcıları ve/veya Ziyaretçileri birlikte ifade eder.

“Gezdirme Hizmeti”, Walker’ların Web Sitesi veya DogGO üzerinden verdiği köpek gezdirme hizmetini ifade eder.

“Evde Bakım Hizmeti”, Sitter’ların Web Sitesi veya DogGO üzerinden verdiği evde köpek bakıcılığı hizmetini ifade eder.

“Paket Gezdirme”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Üye tarafından talep edilen Gezdirme Hizmetinin ilgili Üye tarafından belirlenecek bir süre zarfında birden fazla kere yapılmasına ilişkin olarak oluşturulan paket şeklindeki Gezdirme Hizmeti talebini ifade eder.

“Paket Bakım”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Üye tarafından talep edilen Evde Bakım Hizmeti’nin ilgili Üye tarafından belirlenecek bir süre zarfında birden fazla kere yapılmasına ilişkin olarak oluşturulan paket şeklindeki Evde Bakım Hizmeti talebini ifade eder.

“Planlı Bakım”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Üye tarafından talep edilen Evde Bakım Hizmeti’nin, talebin oluşturulduğu andan itibaren en az 1 saat sonrasında veya daha ileriki bir saat veya tarihte verilmesine ilişkin talebi ifade eder.

“Planlı Gezdirme”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Üye tarafından talep edilen Gezdirme Hizmetinin, talebin oluşturulduğu andan itibaren en az 1 saat sonrasında veya daha ileriki bir saat veya tarihte verilmesine ilişkin talebi ifade eder.

“Anında Bakım”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Üye tarafından talep edilen Evde Bakım Hizmeti’nin, Sitter eşleşmesinden itibaren ilk 1 saat içerisinde verilmesine ilişkin talebi ifade eder.

“Anında Gezdirme”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Üye tarafından talep edilen Gezdirme Hizmeti’nin, Walker eşleşmesinden itibaren ilk 1 saat içerisinde verilmesine ilişkin talebi ifade eder.

“İyzico”, İyzico Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi’ni ifade eder.

2. Genel Hükümler

2.1. Kullanıcının, Web Sitesi veya DogGO üzerinden üyelik, Gezdirme Talebi, Evde Bakım Talebi, Walker profili veya Sitter profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığını ve Web Sitesi veya DogGO’dan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

2.2. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi ve hükümler Web Sitesi ve DogGO’da yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Veri Politikası”) ve Gizlilik Politikasında; Şirket tarafından kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi ve hükümler Web Sitesi ve DogGO’da yer alan Çerez Politikasında yer alır.

2.3. Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinden sunulan hizmetlerinin sürekliliğini sağlama ve ileride doğabilecek teknik ihtiyaçlar veya yasal düzenlemelere uyum sağlanma amacıyla Sözleşme’yi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşmede herhangi bir değişiklik olması halinde Şirket güncel kullanım şartlarını aynı link altında Web Sitesi ve DogGO üzerinden tarih güncellemesi ile yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve/veya onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin, DogGO’nun veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

2.4. DogGO ve Web Sitesi sadece bir platform olup, Şirket, DogGO ve Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Şirket, aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Şirket, DogGO ve Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin ifası sırasında oluşabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.

2.5. Web Sitesi ve DogGO’ya Üye, Walker veya Sitter olmak ücretsizdir.

2.6. Ödeme Sistemi

2.6.1. Kullanıcı tarafından Web Sitesi ve DogGO üzerinden yapılacak ve Kullanıcıdan tahsil edilecek olan tüm ödemeler Iyzico tarafından ve Iyzico’nun sağladığı online ödeme platformu üzerinden alınır. Bu nedenle Web Sitesi ve DogGO’yu kullanan kullanıcılar, Iyzico sözleşmelerini de kabul etmiş sayılırlar. Iyzico’ya ait sözleşmeler Web Sitesi ve DogGO’da “Iyzico Alıcı Sözleşmesi” ve “Iyzico Satıcı Sözleşmesi” adları ile bulunabilmektedir. Iyzico’nun sağladığı online ödeme platformunu kullanmak istemeyen Kullanıcıların Web Sitesi ve DogGO üzerinden verilen hizmetlerden yararlanabilmeleri mümkün değildir.

2.6.2. Ödemelere ilişkin tüm iş ve işlemler Iyzico tarafından gerçekleştirilir.

2.6.3. Ödemelere ve ödeme sisteminden kaynaklanabilecek tüm sorunlar ve/veya oluşabilecek zararlara ilişkin olarak Iyzico tek başına sorumlu olup Şirket’in bunlara ilişkin olarak hiçbir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.7. Şirket, DogGO veya Web Sitesi üzerinden verilen Gezdirme Hizmetlerinin verilmesi sırasında “Google Haritası – Google Maps” dolayısıyla ortaya çıkabilecek sorun ve zararlar Şirket’in kontrolünde olmayıp Şirket, söz konusu sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

2.8. Üyeler, tek bir üye hesabı üzerinden birden fazla Gezdirme Hizmeti ve/veya Evde Bakım Hizmeti talebi gönderebilirler.

2.9. Kullanıcıların hesaplarına ait şifrenin belirlenmesi ve korunması kendi sorumlulukları dahilindedir. Kullanıcılar kendi hesaplarına ilişkin hesap adı ve şifreyi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Kullanıcılar, kendilerine ait hesabın kendi kusurları nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Şirket, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için ilgili Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir. Üyelik, Walker ve Sitter profiline ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi üçüncü kişi veya kişilere devredilemez.

2.10. Üye hesabı veya Walker profili oluşturulurken DogGO ve/veya Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, doğum tarihi gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Şirket, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir.

3. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Şirket e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Üye ve Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

3. Gezdirme Hizmeti, Değişiklik ve İptal Kuralları

3.1. Genel Hükümler

3.1.1.Web Sitesi veya DogGO üzerinden verilecek Gezdirme Hizmeti, Web Sitesi ve DogGO’da profili bulunan Walker’lar tarafından gerçekleştirilir. Walker profili oluşturabilmek ve/veya Walker olabilmek için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

3.1.2. Bir kişinin Web Sitesi ve/veya DogGO üzerinden Üye olabilmesi ve/veya Gezdirme Hizmeti talebi oluşturabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

3.1.3. Geçerli bir Gezdirme Hizmeti talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen hizmetin ifa yeri, tarihi, saati vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

3.1.4. Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinden talep edilen Gezdirme Hizmeti için ilgili Gezdirme Hizmeti’ne ilişkin talepte bulunan Üye’nin belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden tek seferlik (Anında veya Planlı) veya Paket şeklinde Walker yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar.

3.1.5. Yukarıda 3.1.4. maddede belirtilen Walker yönlendirmesi, sisteme kayıtlı Walker profilleri arasından Gezdirme Hizmeti’nin ifa edileceği konuma yakınlık ve uygunluk durumuna göre Şirket tarafından yapılır (“Walker Eşleşmesi”). Üye tarafından yapılan Gezdirme Hizmeti talebi Şirket tarafından Gezdirme Hizmetinin ifa edileceği konuma yakın ve uygun durumda olan Walker’lara iletilir. Bu talebin iletildiği Walker’lar arasından ilk onay veren Walker ile söz konusu Gezdirme Hizmetini talep eden Üye arasında Walker Eşleşmesi gerçekleşmiş olur. Walker Eşleşmesi, Gezdirme Hizmetinin ifa edileceği konuma yakınlık ve uygunluk durumu kriterlerine göre Şirket’in kullandığı sistem üzerinden yapılan otomatik bir eşleşme olup, Şirket bu eşleşme esnasında başka bir kritere göre herhangi bir değerlendirme veya seçim yapmamaktadır. Talep konusu Gezdirme Hizmeti için yapılan Walker Eşleşmesi’nin Üye, Walker ve/veya herhangi başka bir sebeple yeniden yapılmasının gerekmesi halinde yapılacak olan yeni eşleşme, işbu maddede belirtildiği şekilde yine Şirket tarafından yapılır.

3.1.6. Rezervasyon sistemi üzerinden talep edilen Gezdirme Hizmetleri de dahil olmak üzere, hizmet alan Üye, ilgili hizmete ilişkin ödemeyi yaparak hizmet talebini onaylar. Paket şeklindeki Gezdirme Hizmeti hariç olmak üzere, hizmeti alan Üye, ödemenin hizmetin ifasından sonra alınacağını, bu işlem veya daha sonra talep edilen düzenli hizmetler için sistem kurallarına göre ön provizyon alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Paket şeklindeki Gezdirme Hizmetlerinde ise ödeme, söz konusu hizmet talebinin oluşturulması anında alınır.

3.2. Anında Gezdirme Talebi

3.2.1. Anında Gezdirme Talebi, Walker Eşleşmesinin gerçekleşmesinden itibarenki ilk 1 saat içerisinde verilecek olan Gezdirme Hizmetini ifade eder. Anında Gezdirme Talebi, Walker Eşleşmesi’nin gerçekleşmesinden itibaren ilk 5 (beş) dakika içerisinde talepte bulunan Üye tarafından ücretsiz olarak iptal edilebilir. Bu iptal, DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.com adresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir. Anında Gezdirme Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye tarafından Walker Eşleşmesi’nin gerçekleşmesinden itibaren 5 (beş) dakikadan daha fazla bir süre geçtikten sonra iptal edilirse söz konusu Gezdirme Hizmeti’ne ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üye’den tahsil edilir. Anında Gezdirme Talebi süresinde iptal edilmesine rağmen bu iptal 1 ay içerisinde 2 kereden fazla olursa üçüncü ve sonraki iptallerde söz konusu Gezdirme Hizmeti’ne ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üye’den tahsil edilir.

3.3. Planlı Gezdirme Talebi

3.3.1. Planlanmış olarak oluşturulan Gezdirme Hizmeti kendi içerisinde Walker Eşleşmesi’nin gerçeklemesinden itibaren en az 1 en fazla 6 saatlik sürede ifa edilmesi istenen Planlı Gezdirme Talebi ve en az 6 saat sonra ifa edilmesi istenen Planlı Gezdirme Talebi olarak ikiye ayrılmaktadır.

3.3.2. Planlı Gezdirmenin Walker Eşleşmesi’nin gerçekleşmesinden itibaren az 1 en fazla 6 saatlik süre zarfı arasındaki bir saat için talep edilmesi halinde söz konusu talep, ilgili Gezdirme Talebinin ifa saatinden önceki son 30 dakikaya kadar talepte bulunan Üye tarafından ücretsiz olarak iptal edilebilir. Bu iptal, DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.comadresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir. Planlı Gezdirme Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye tarafından ilgili Gezdirme Talebi’nin ifa saatine 30 dakikadan daha az bir süre kalmışken iptal edilirse ve bu şekilde yapılmış olan iptal 1 ay içerisinde 2 kereden fazla olursa üçüncü ve sonraki iptallerde söz konusu Gezdirme Hizmeti’ne ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üye’den tahsil edilir.

3.3.3. Planlı olarak oluşturulan Gezdirme Hizmeti talebi, Walker Eşleşmesi’nin gerçekleşmesinden itibaren en az 24 (yirmidört) saatlik bir süre sonrasında verilmesi için oluşturulmuş ise, söz konusu Gezdirme Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye veya Kullanıcı tarafından ilgili Gezdirme Hizmeti’nin ifa edilmesine en fazla 2 (iki) saat kala ücretsiz olarak iptal edilebilir. Bu iptal, DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.com adresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir. Bu şekilde oluşturulan Planlı Gezdirme Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye tarafından ilgili Gezdirme talebinin ifa saatine 2 saatten daha az bir süre kalmışken iptal edilirse ve bu şekilde yapılmış olan iptal 1 ay içerisinde 2 kereden fazla olursa üçüncü ve sonraki iptallerde söz konusu Gezdirme Hizmetine ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üyeden tahsil edilir.

3.4. Paket Gezdirme Talebi

3.4.1. Üye, DogGO üzerinden 20 iş günü boyunca günde 2 olmak üzere toplamda 40 gezdirme veya günde 1 olmak üzere toplamda 20 gezdirme şeklinde iki farklı Paket Gezdirme talebinde bulunabilirler. Söz konusu Paket Gezdirme talebine ilişkin gezdirmeler ifa başlangıç tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde ifa edilir. Paketler, günde 1 veya 2 olmak üzere toplamda 20 veya toplamda 40 gezdirmelik iki paket seçeneğinden oluşur.

3.4.2. Paket Gezdirme hizmetini talep eden Üye, ilgili Paket Gezdirme talebini oluştururken Gezdirme Hizmetinin ifasının başlayacağı tarihi ve gezdirme saatlerini belirler.

3.4.3. Üyenin, Paket Gezdirme hizmetinde verilecek olan bir Gezdirme Hizmetinin saatini değiştirmek istemesi halinde söz konusu değişiklik talebi, değiştirilmek istenen gezdirme saatinden en az 24 saat önce DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.com adresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir. Değiştirilmek istenen hizmete 24 saatten az bir süre kalmış olması halinde hizmet saatinde değişiklik yapılamaz ve Üye söz konusu gezdirmeye ilişkin ücret iadesi talebinde bulunamaz. Her halükarda, bir Paket Gezdirme süresi içerisinde, yukarıda belirtilen en geç 24 saatlik süreye uygun şekilde, en fazla 2 kere saat değişikliği yapılabilir. Şirket, ilgili Paket Gezdirme Talebine ilişkin tüm ayarlamaları önceden yaptığından bir Paket Gezdirme süresince talep edilen üçüncü ve daha sonraki değişiklik talepleri ile süresinde yapılmayan değişiklik taleplerini yerine getirmeyecek ve söz konusu değişikliği talep edilen gezdirmeye ilişkin ücret ilgili Üyeye iade edilmeyecektir.

3.4.4. Üyenin, Paket Gezdirme hizmetinde verilecek olan bir Gezdirme Hizmeti’nin gününü değiştirmek istemesi halinde, ilgili değişiklik talebinin söz konusu gezdirmeye en fazla 24 saat kala info@doggoapp.com adresi üzerinden e-posta yoluyla Şirket’e iletilmesi gerekir. Bu talebin süresinde iletilmesi halinde Şirket tarafından ilgili Üyeye Paket Gezdirme hizmetinin tamamlanmasından sonraki bir tarihte kullanılmak üzere bir Gezdirme Hizmeti kuponu verilir. İşbu maddede belirtilen gün değişikliği talebi, bir Paket Gezdirme süresince en fazla 2 kere yapılabilir. Şirket, ilgili Paket Gezdirme talebine ilişkin tüm ayarlamaları önceden yaptığından bir Paket Gezdirme süresince talep edilen üçüncü ve daha sonraki gün değişikliği talepleri ile süresinde yapılmayan gün değişikliği taleplerini yerine getirmeyecek ve söz konusu gün değişikliği talep edilen gezdirmeye ilişkin ücret ilgili Üyeye iade edilmeyecektir.

3.5. Şirket, Anında, Planlı veya Paket olarak oluşturulan Gezdirme Hizmetlerinde Walker Eşleşmesi’nin yapılmasından itibaren gerekmesi halinde yine ilgili Gezdirme Hizmeti’nin verileceği saat veya saat diliminde ulaşmak koşulu ile yeni bir Walker Eşleşmesi yapabilir. Yeniden Walker Eşleşmesi yapılması durumunda ilgili Üyeye gerekli bildirim yapılır.

3.6. Ücretlendirme ve Ücret İadesi

3.6.1.Ön provizyon alınmasına rağmen, hizmetin ifası yukarıda 3.2, 3.3 ve 3.4. maddelerde belirtilen ücret iadesi yapılmayan Üye kaynaklı Gezdirme Hizmeti iptal ve değişiklikleri ile Üyeden kaynaklı başka herhangi bir sebep dışında, Gezdirme Hizmetinin ifası mümkün olmaz veya hizmetin ifası gerçekleşmezse, alınan ön provizyon İyzico aracılığı ile banka tarafından kendiliğinden ilgili Üyenin kredi kartına iade edilecektir. Bu durumda, Gezdirme Hizmeti talep eden Üyenin ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek bulunmamaktadır. Hizmetin ifasının ilgili Üyeden kaynaklı herhangi bir sebepten veya Üyenin iptal ve değişiklik koşullarına uymaması sebebiyle gerçekleştirilememesi halinde söz konusu hizmete ilişkin ödeme, ilgili Üyenin kredi kartından alınır.

3.6.2. Üyeler tarafından Gezdirme Hizmeti talebine ilişkin tüm iptal ve değişiklikler, DogGO veya info@doggoapp.comadresine gönderilecek e-posta haricinde yapılamaz. Şirket, iptal ve değişikliklerin DogGO veya info@doggoapp.comadresine gönderilecek e-posta haricinde yapılması halinde oluşabilecek sorun ve zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.6.3. Gezdirme Talebinin usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; Gezdirme Hizmeti Talebinin Teknik nedenlerden ilgili Walker’a iletilememesi nedeniyle talebin zorunlu iptali; Walker’ın Gezdirme Hizmetini ifa etmemesi gibi Şirket’in elinde ve/veya yetkisi dahilinde olmayan hallerden Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.4. Üye’lerin cayma hakkı yukarıda 3.2, 3.2 ve 3.4 maddelerdeki şartlar dahilinde ilgili yasal mevzuata uygun olarak gerçekleşir. Her halukarda, ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve Iyzico tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

3.7. Gezdirme Hizmeti Alan Üye Yükümlülükleri

 

3.7.1. Gezdirme Hizmeti alan Üye’nin işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kendisine aittir.

3.7.2. Üye, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Gezdirme Hizmeti talebi oluşturduğunda, söz konusu Gezdirme Hizmeti’ne ilişkin olarak belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder.

3.7.3. Üye, Web Sitesi veya DogGO aracılığı ile oluşturulan bir Gezdirme Hizmeti talebine ilişkin olarak Web Sitesi’ni, DogGO’yu, Şirket’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Şirket’e ücret ödenmemesi amacıyla Walker ile iletişime geçmeyecektir.

3.7.4. Gezdirme Hizmeti bedeli, yalnızca DogGO üzerinden Şirket’in anlaşmalı olduğu online ödeme kuruluşu olan İyzico aracılığı ile kredi kartı ile yapılabilir. Şirket, herhangi bir surette DogGO devredışı bırakılarak doğrudan Walker’a nakit veya başka herhangi bir yolla yapılan hiçbir ödemeyi kabul etmemektedir. Walker’ların Üye’lerden Gezdirme Hizmetinin bedelini tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır. Gezdirme Hizmeti bedelinin direkt olarak Walker’a ödenmiş olması ve/veya DogGo, Walker veya Üye tarafından devredışı bırakılarak yapılan köpek gezdirme hizmetlerine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde ayarlanan köpek gezdirme hizmeti karşılığında Walker’ın Üye’den ödeme almış olması Şirket’in bilgisi dahilinde ve Şirket aracılığıyla sunulan hizmetlerin karşılığında alınmış sayılmaz.

3.7.5. Gezdirme Hizmeti alan Üye ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Şirket’i bilgilendirmeyi kabul eder.

3.7.6. Yukarıda belirtilen iptal ve değişiklik koşullarına uyulmaksızın iptal ve değişiklik yapılan Gezdirme Hizmetleri ile ifası gerçekleşen Gezdirme Hizmetleri’nin ödenmesine ilişkin olarak Üye tarafından bilgileri verilen karttan ilgili Gezdirme Hizmetine ilişkin ücretin herhangi bir şekilde tahsil edilememesi halinde, söz konusu ücret tahsil edilmeden ilgili Üye tarafından yeni bir Gezdirme Hizmeti talebinde bulunulamaz.

3.7.8. Gezdirme Hizmeti alan Üye, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu olan İyzico sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir.

4. Evde Bakım Hizmeti, Değişiklik ve İptal Kuralları

4.1. Genel Kurallar

4.1.1. Web Sitesi veya DogGO üzerinden verilecek Evde Bakım Hizmeti, Web Sitesi ve DogGO’da profili bulunan Sitter’lar tarafından gerçekleştirilir. Sitter olabilmek için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve kendisine ait aktif bir Walker profili olması gereklidir. Aktif Walker olmayan kişiler Sitter olamazlar.

4.1.2. Bir kişinin Web Sitesi ve/veya DogGO üzerinden Üye olabilmesi ve/veya Evde Bakım Hizmeti talebi oluşturabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

4.1.3.Evde Bakım Hizmeti ancak 4 aydan büyük ve aşıları tam olan köpekler için verilebilir; 4 aylık ve daha küçük köpekler için Evde Bakım Hizmeti verilemez.

4.1.4. Evde Bakım Hizmeti, Üye’nin yukarıdaki şartları sağlayan bir köpeğinin bir Sitter tarafından Sitter’ın kendi evinde ya da Üye’nin evinde 24 saat süre ile bakılması hizmetidir.

4.1.5. Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinden talep edilen Evde Bakım Hizmeti için ilgili Evde Bakım Hizmeti’ne ilişkin talepte bulunan Üye’nin belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden tek seferlik (Anında veya Planlı) Sitter yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar.

4.1.6. Yukarıda 4.1.5. maddede belirtilen Sitter yönlendirmesi, sisteme kayıtlı Sitter profilleri arasından Evde Bakım Hizmeti’nin ifa edileceği konuma yakınlık ve uygunluk durumuna göre Şirket tarafından yapılır (“Sitter Eşleşmesi”). Üye tarafından yapılan Evde Bakım Hizmeti talebi, Şirket tarafından Evde Bakım Hizmeti’nin ifa edileceği konuma yakın ve uygun durumda olan Sitter’lara iletilir. Bu talebin iletildiği Sitter’lar arasından ilk onay veren Sitter ile söz konusu Evde Bakım Hizmetini talep eden Üye arasında Sitter Eşleşmesi gerçekleşmiş olur. Sitter Eşleşmesi, Evde Bakım Hizmetinin ifa edileceği konuma yakınlık ve uygunluk durumu kriterlerine göre Şirket’in kullandığı sistem üzerinden yapılan otomatik bir eşleşme olup, Şirket bu eşleşme esnasında başka bir kritere göre herhangi bir değerlendirme veya seçim yapmamaktadır. Talep konusu Evde Bakım Hizmeti için yapılan Sitter Eşleşmesi’nin Üye, Sitter ve/veya herhangi başka bir sebeple yeniden yapılmasının gerekmesi halinde yapılacak olan yeni eşleşme, işbu maddede belirtildiği şekilde yine Şirket tarafından yapılır.

4.1.7. Evde Bakım Hizmeti’nin Üye’nin ya da Sitter’ın evlerinden hangisinde görüleceğine ilişkin talep Üye tarafından iletilir. Üye’nin hizmet almayı talep ettiği ev ile, Sitter’ın profil oluştururken hizmet vermeyi tercih ettiği evin uyuşması halinde 4.1.6. maddedeki açıklamalar doğrultusunda Sitter Eşleşmesi sağlanır. Üye talep oluştururken hem kendi evinde hem de Sitter’ın evinde Evde Bakım Hizmeti alabileceğini seçebilir. Aynı şekilde bir Sitter da profil oluştururken hem kendi evinde hem de Üye’nin evinde Evde Bakım Hizmeti verebileceğini seçebilir. Bu halde, Sitter Eşleşmesi konuma yakınlık ve uygunluk gibi diğer kriterler üzerinden yapılır.

4.1.8. Geçerli bir Evde Bakım Hizmeti talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen hizmetin ifa yeri, tarihi, saati vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

4.2. Anında Evde Bakım Talebi

Anında Evde Bakım Talebi, Sitter Eşleşmesinin gerçekleşmesinden itibaren 2 saat içerisinde ifa edilmeye başlanacak olan Evde Bakım Hizmetini ifade eder. Anında Evde Bakım Talebi, Sitter Eşleşmesi’nin gerçekleşmesinden itibaren ilk 15 (onbeş) dakika içerisinde talepte bulunan Üye tarafından ücretsiz olarak iptal edilebilir. Bu iptal, DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.com adresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir. Anında Evde Bakım Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye tarafından Sitter Eşleşmesi’nin gerçekleşmesinden itibaren 15 (onbeş) dakikadan fazla bir süre geçtikten sonra iptal edilirse söz konusu Evde Bakım Hizmeti’ne ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üye’den tahsil edilir. Anında Evde Bakım Talebi süresinde iptal edilmesine rağmen bu iptal 1 ay içerisinde 2 kereden fazla olursa üçüncü ve sonraki iptallerde söz konusu Evde Bakım Hizmeti’ne ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üye’den tahsil edilir.

4.3. Planlı Evde Bakım Talebi

4.3.1. Planlanmış olarak oluşturulan Planlı Evde Bakım Hizmeti kendi içerisinde Sitter Eşleşmesi’nin gerçeklemesinden itibaren en az 2 en fazla 6 saatlik sürede başlaması istenen Planlı Evde Bakım Talebi ve en az 6 saat sonra ifa edilmesi istenen Planlı Evde Bakım Talebi olarak ikiye ayrılmaktadır.

4.3.2. Planlı Evde Bakım’ın Sitter Eşleşmesi’nin gerçekleşmesinden itibaren az 2 en fazla 6 saatlik süre zarfı arasındaki bir saat için talep edilmesi halinde söz konusu talep, Sitter Eşleşmesi’nin gerçekleşmesinden itibaren ilk 30 (otuz) dakika içerisinde talepte bulunan Üye tarafından ücretsiz olarak iptal edilebilir. Bu iptal, DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.comadresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir. Planlı Gezdirme Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye tarafından Sitter Eşleşmesi’nin gerçekleşmesinden itibaren otuz (otuz) dakikadan fazla bir süre geçtikten sonra iptal edilirse söz konusu Evde Bakım Hizmeti’ne ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üye’den tahsil edilir. Evde Bakım Talebi süresinde iptal edilmesine rağmen bu iptal 1 ay içerisinde 2 kereden fazla olursa üçüncü ve sonraki iptallerde söz konusu Evde Bakım Hizmeti’ne ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üye’den tahsil edilir.

4.3.3. Planlı olarak oluşturulan Evde Bakım Hizmeti talebi, Sitter Eşleşmesi’nin gerçekleşmesinden itibaren en az 24 (yirmidört) saatlik bir süre sonrasında verilmesi için oluşturulmuş ise, söz konusu Evde Bakım Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye veya Kullanıcı tarafından ilgili Evde Bakım Hizmeti’nin ifa edilmesine en fazla 2 (iki) saat kala ücretsiz olarak iptal edilebilir. Bu iptal, DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.com adresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir. Bu şekilde oluşturulan Evde Bakım Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye tarafından ilgili Evde Bakım Hizmeti talebinin ifa saatine 2 saatten daha az bir süre kalmışken iptal edilirse ve bu şekilde yapılmış olan iptal 1 ay içerisinde 2 kereden fazla olursa üçüncü ve sonraki iptallerde söz konusu Evde Bakım Hizmeti ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üyeden tahsil edilir. Bu şekilde oluşturulan Evde Bakım Hizmeti talebi, eşleşme sağlanan Sitter tarafından ilgili Evde Bakım Hizmeti talebinin ifa saatine 2 saatten daha az bir süre kalmışken iptal edilirse, DogGo tarafından yeni bir Sitter Eşleşmesi yapılır. Yeni Sitter eşleşmesinin mümkün olmaması halinde ise ilgili üyeden herhangi bir ücret talep edilmez ve o ana kadar alınmış olan ön provizyon, ilgili Üyeye iade edilir.

4.4. Ücretlendirme ve Ücret İadesi

4.4.1. Evde Bakım Hizmeti 24 saat üzerinden hesaplanarak ücretlendirilir. Köpeğin teslim edilmesi ile teslim alınması arasında geçen sürenin 24 saati 2 saat aşması halinde Üye’den ödediği Evde Bakım Hizmeti ücretinin yarısı tutarında ekstra Evde Bakım Hizmeti ücreti tahsil edilir.

4.4.2. Anlık veya planlı Evde Bakım Hizmeti alan Üye, ilgili hizmete ilişkin ödemeyi yaparak hizmet talebini onaylar.

4.4.3. Evde Bakım Hizmeti’ne ilişkin ödemelere işbu Sözleşme’nin 2.6.maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. Üye, ödemenin hizmetin ifasından sonra alınacağını, bu işlem veya daha sonra talep edilen düzenli hizmetler için sistem kurallarına göre ön provizyon alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

4.4.4.Ön provizyon alınmasına rağmen, hizmetin ifası yukarıda 4.2 ve 4.3.’ncü maddelerde belirtilen ücret iadesi yapılmayan Üye kaynaklı Evde Bakım Hizmeti iptal ve değişiklikleri ile Üye’den kaynaklı başka herhangi bir sebep dışında, Evde Bakım Hizmetinin ifası mümkün olmaz veya hizmetin ifası gerçekleşmezse, alınan ön provizyon Iyzico aracılığı ile banka tarafından kendiliğinden ilgili Üye’nin kredi kartına iade edilecektir. Bu durumda, Evde Bakım Hizmeti talep eden Üye’nin ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek bulunmamaktadır. Hizmetin ifasının ilgili Üye’den kaynaklı herhangi bir sebepten veya Üye’nin iptal ve değişiklik koşullarına uymaması sebebiyle gerçekleştirilememesi halinde söz konusu hizmete ilişkin ödeme, ilgili Üye’nin kredi kartından alınır.

4.4.5. Üyeler tarafından Evde Bakım Hizmeti talebine ilişkin tüm iptal ve değişiklikler, DogGO veya info@doggoapp.comadresine gönderilecek e-posta haricinde yapılamaz. Şirket, iptal ve değişikliklerin DogGO veya info@doggoapp.comadresine gönderilecek e-posta haricinde yapılması halinde oluşabilecek sorun ve zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.4.6. Evde Bakım Talebinin usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; Evde Bakım Hizmeti Talebinin Teknik nedenlerden ilgili Sitter’a iletilememesi nedeniyle talebin zorunlu iptali; Sitter’ın Evde Bakım Hizmetini ifa etmemesi gibi Şirket’in elinde ve/veya yetkisi dahilinde olmayan hallerden Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4.7. Üyelerin cayma hakkı yukarıda 4.2 ve 4.3.’ncü maddelerdeki şartlar dahilinde ilgili yasal mevzuata uygun olarak gerçekleşir. Her halükarda, ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve Iyzico tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

4.5. Evde Bakım Hizmeti Alan Üye Yükümlülükleri

4.5.1. Dört aylık (dördüncü ayı dahil) ve daha küçük köpekler ve aşıları tam olmayan köpekler için Evde Bakım Hizmeti verilemez. Evde Bakım Hizmeti alacak Üye, köpeğinin dört aylıktan daha büyük olduğunu ve gerekli tüm aşılarının tam olduğunu taahhüt eder. Kasten veya ihmal ile yanlış ya da eksik verilen taahhüt dolayısıyla Sitter’ın, 3.kişinin ya da köpeğin uğrayacağı zarardan yalnız Üye sorumludur. Uğranılan zarardan dolayı Şirket’e yöneltilen hukuk ve icra talepleri için Şirket ilgili Üye’ye rücu etme hakkını saklı tutar.

4.5.2. Üye, köpeği ile ilgili Evde Bakım Hizmeti boyunca gerekli olacak tüm bilgiyi Şirket’e önceden, doğru ve eksiksiz sağlamakla ve taleplerini açıkça belirtmekle yükümlüdür. Bu hususla ilgili oluşacak herhangi bir ihtilaf durumunda gerekli bilginin Şirket’e sağlandığının ispat yükü Üye üzerindedir.

4.5.3. Eğer Evde Bakım Hizmeti Üye’nin evinde sağlanacaksa, Üye evle ilgili Sitter için gerekli tüm bilgiyi Şirket’e önceden, doğru ve eksiksiz sağlamakla ve taleplerini açıkça belirtmekle yükümlüdür. Bu hususla ilgili oluşacak herhangi bir ihtilaf durumunda gerekli bilginin Şirket’e sağlandığının ispat yükü Üye üzerindedir.

4.5.4. Üye, Evde Bakım Hizmeti öncesinde Sitter’a köpeğin sağlık karnesini, gittiği veterinerin iletişim bilgilerini, ilgili veterinere ulaşılamazsa aranacak ikinci bir veteriner iletişim bilgisini, acil durumlarda Üye dışında ulaşılabilecek ikinci bir iletişim kişisinin bilgilerini sağlamakla yükümlüdür.

4.5.5. Evde Bakım Hizmeti’nin Üye’nin evinde sağlanacak olması halinde, Üye ilgili evde gerekli ve yeterli tüm ilk yardım ekipmanını bulundurmakla yükümlüdür. Ayrıca Üye, yangın ihtimaline karşı evinde yangın tüpü bulundurmakla yükümlüdür.

4.5.6. Üye, Evde Bakım Hizmeti sağlanacak evde köpeği için gereken tüm ihtiyaç ve ekipmanları sağlar (Ör: mama, su, ödül mamaları, ilaçlar, yatak, oyuncaklar, kaplar vb.).

4.5.7. Evde Bakım Hizmeti’nin Sitter’ın evinde sağlanacağı durumlarda Üye, köpeğini ve köpeğin 4.5.4 ve 4.5.6.madde örneklendirilen her türlü ihtiyaç ve ekipmanın Sitter’ın evine götürmekle ve Evde Bakım Hizmeti bitince köpeğini ve eşyalarını geri almakla yükümlüdür. Sitter’ın köpeği ya da eşyalarını Üye’den gidip alma ya da Evde Bakım Hizmeti bitince götürmeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.5.8. Evde Bakım Hizmeti’nin Üye’nin evinde sağlanması halinde Üye, Sitter’a bir adet apartmana ve eve girmeye elverişli anahtar sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca bir adet yedek anahtar da acil durumlar için Üye’nin uygun göreceği bir komşusuna ya da esnafa bırakılmalı ve bu yedek anahtarın konumu da hem Şirket’e hem de Sitter’a bildirilmelidir.

4.5.9. Evde Bakım Hizmeti’nin Üye’nin evinde sağlanması halinde Üye, Sitter’a gece uyumaya elverişli bir yatak, temiz nevresim takımı ve temiz havlular sağlamakla yükümlüdür.

4.5.10. Üye’nin evinde kamera sistemi bulunabilir. Ancak bu durumun Sitter’a açıkça belirtilmesi ve kameraları yerlerinin Sitter’a gösterilmesi gerekir. Sitter, Evde Bakım Hizmeti’ni Üye’nin evdeki kamera sistemi nedeniyle reddedemez.

4.5.11. Üye’nin kendi evinde Evde Bakım talebinde bulunması halinde, Üye; evinde ve özel eşyalarında meydana gelebilecek herhangi bir riskten, hasardan, zarardan, kayıptan dolayı Şirket’e hiçbir talep ve suçlama yöneltemeyeceğini, Şirket’in meydana gelecek hiçbir zararda hiçbir mesuliyetinin olmadığını, taahhüt beyan ve kabul eder. Sitter, Şirket’in herhangi işçi-işveren ilişkisi bulunmayıp Şirket yalnızca Üyeler ile Sitter’ları buluşturan bir aracı platform konumundadır. Üye’nin zararla ilgili evine gelen Sitter’a karşı sorumluluğu ölçüsünde hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

4.5.12. Üye’nin Sitter’ın evinde Evde Bakım talebinde bulunması halinde, Üye; Sitter’ın evinde kendi köpeği nedeni ile meydana gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı Sitter’ın kendisine karşı hukuki ve cezai yollara başvurabileceğini, Şirket’in bu konuda taraf sıfatının ve hiçbir mesuliyetinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.13. Evde Bakım Hizmeti alan Üye’nin işbu Sözleşme koşullarına uymaması ve/veya Şirket’e verdiği bilgilerin eksik olması ile gerçeği yansıtmaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kendisine aittir.

4.5.14. Üye, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Evde Bakım Hizmeti talebi oluşturduğunda, söz konusu Evde Bakım Hizmeti’ne ilişkin olarak belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder.

4.5.15. Üye, Web Sitesi veya DogGO aracılığı ile oluşturulan bir Evde Bakım Hizmeti talebine ilişkin olarak Web Sitesi’ni, DogGO’yu, Şirket’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Şirket’e ücret ödenmemesi amacıyla Sitter ile iletişime geçmeyecektir.

4.5.16. Evde Bakım Hizmeti bedeli, yalnızca DogGO üzerinden Şirket’in anlaşmalı olduğu online ödeme kuruluşu olan İyzico aracılığı ile kredi kartı ile yapılabilir. Şirket, herhangi bir surette DogGO devredışı bırakılarak doğrudan Sitter’a nakit veya başka herhangi bir yolla yapılan hiçbir ödemeyi kabul etmemektedir. Sitter’ların Üye’lerden Evde Bakım Hizmetinin bedelini tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır. Evde Bakım Hizmeti bedelinin direkt olarak Sitter’a ödenmiş olması ve/veya DogGo, Walker veya Üye tarafından devredışı bırakılarak yapılan köpek gezdirme hizmetlerine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde ayarlanan Evde Bakım hizmeti karşılığında Sitter’ın Üye’den ödeme almış olması Şirket’in bilgisi dahilinde ve Şirket aracılığıyla sunulan hizmetlerin karşılığında alınmış sayılmaz.

4.5.17. Evde Bakım Hizmeti alan Üye ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Şirket’i bilgilendirmeyi kabul eder.

4.5.18. Yukarıda belirtilen iptal ve değişiklik koşullarına uyulmaksızın iptal ve değişiklik yapılan Evde Bakım Hizmetleri ile ifası gerçekleşen Evde Bakım Hizmetleri’nin ödenmesine ilişkin olarak Üye tarafından bilgileri verilen karttan ilgili Evde Bakım Hizmetine ilişkin ücretin herhangi bir şekilde tahsil edilememesi halinde, söz konusu ücret tahsil edilmeden ilgili Üye tarafından yeni bir Evde Bakım Hizmeti talebinde bulunulamaz.

4.5.19. Evde Bakım Hizmeti alan Üye, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu olan İyzico sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir.

4.6. Evde Bakım Hizmeti Veren Sitter’ın Yükümlülükleri

 4.6.1. Evde Bakım Hizmeti süresince (her 24 saat içinde) Sitter, önceden gerekçesi ile birlikte Şirket’e bildirimde bulunmak suretiyle toplamda en fazla 6 saat süre ile köpeği yalnız bırakabilecektir. Köpeğin yalnız bırakılma süresi toplamda 6 saati kesinlikle geçemez.

4.6.2. Evde Bakım Hizmeti’nin Üye’nin evinde sağlanması halinde, Üye tarafından Sitter’a verilecek olan ev anahtarının tüm sorumluluğu anahtarın teslim alındığı andan iade edildiği ana kadar Sitter’ın sorumluluğundadır.

4.6.3. Evde Bakım Hizmeti sağlayan Sitter, 1 yaşından küçük ve tuvalet eğitimini tamamlamış bir köpeği 24 saat içinde 3 sefer yarımşar saat, toplamda en az 1.5 saat yürüyüşe çıkartmakla yükümlüdür. Köpek 1 yaşından büyük ise Sitter köpeği 2 sefer 45 dakikadan 24 saat içinde toplamda en az 1.5 saat yürüyüşe çıkartmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getiren Sitter, köpeğin buna rağmen tuvalet ihtiyacı olduğunu gözlemlerse buna uygun tedbir alarak köpeği tuvalet ihtiyacını gidermesi için yeniden kısa bir yürüyüşe çıkartmakla yükümlüdür. Yine Sitter, yukarıdaki yükümlülüklerine ek olarak, köpeği yaşı kaç olursa olsun gece uykudan önce kısa bir yürüyüşe çıkartarak tuvalet ihtiyacını gidermekle yükümlüdür.

4.6.4. Yukarıda 4.6.3.maddede belirtilen yürüyüşler işbu Sözleşmeye ve Gezdirme Hizmeti kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. Köpeğin sosyalleştirilmesi, tasmasız gezdirilmesi ve benzeri durumlar, Üye’nin açık talebi olmadığı sürece kesinlikle yasaktır. Sözleşmeye ve Gezdirme Hizmeti kurallarına aykırı davranılması sonucu oluşacak her türlü zarardan yalnız Sitter sorumludur.

4.6.5. Sitter Evde Bakım Hizmeti boyunca Şirket’e en az 5 kere köpeğin fotoğrafını iletir.

4.6.6. Sitter’ın Evde Bakım Hizmeti boyunca tütün mamülleri, alkol ve uyuşurucu/uyarıcı madde kullanması kesinlikle yasaktır. Ancak Üye, Sitter’ın sigara içmesinde sorun görmemesi halinde bu durumu Şirket’e bildirebilir. Şirket bu durumlar eşleşen Sitter’ı bu konuda ve evin hangi bölgesinde ne şartlarda sigara içebileceği bilgisini Sitter’a iletir. Sitter iletilen bilgilere aykırı şekilde sigara kullanamaz.

4.6.7. Sitter köpeği Üye’nin onayı olmadan herhangi bir araçla herhangi bir yere götüremez. Onay için Sitter, Şirket ile iletişime geçer. Köpeğin onay alınmadan herhangi bir araçla herhangi bir yere götürülemeyeceğinin tek istisnası acil durumlardır. Sitter’ın ya da köpeğin sağlığı ya da güvenliği ile ilgili ve acil harekete geçilmesi gereken durumlarda Sitter Üye’den onay almadan köpeği herhangi bir yere güvenli bulduğu bir araçla götürebilir. Bu halde Sitter fırsat bulduğu ilk durumda süreçle ilgili tüm bilgilendirmeyi Şirket’e sağlamakla yükümlüdür.

4.6.8. Sitter, kendi sağlığı ile ilgili herhangi bir olumsuz durumda en yakın sağlık kuruluşuna giderek tedavi olmalı ve konu ile ilgili Şirket’i derhal bilgilendirmelidir. Sitter’ın sağlık durumu nedeni ile sağlık kuruluşuna yatırılmasına karar verilmesi halinde, Sitter bu durumu en kısa sürede Şirket’e bildirir. Şirket, durumla ilgili Üye’yi bilgilendirir. Şirket Üye’ye ulaşamazsa, Üye’nin iletişim bilgilerini bırakmış olduğu ikinci kişiye ulaşarak kendisini durumdan haberdar eder ve Üye’nin de onayı ile yeni bir Sitter Eşleşmesi gerçekleştirmek için elinden geleni yapar. Yeni bir Sitter Eşleşmesi yapılamaması halinde Sitter’ın sağlık kuruluşuna yatması nedeni ile Evde Bakım Hizmeti’nin tamamlanamaması halinde hizmetin verildiği 24 saatlik süreden kalan süre dikkate alınarak Üye’den alınan ücret (ücretin bir kısmı) İyzico tarafından Üye’ye iade edilir.

4.6.9. Evde Bakım Hizmeti’nin Üye’nin evinden gerçekleşeceği durumlarda Sitter aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür:

- Sitter Şirket tarafından kendisine iletilen eve ve köpeğe dair tüm bilgileri ve kuralları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve bunlara uygun davranacağını taahhüt eder. Sitter ek olarak, belirtilen kurallar dışında hukuka ve genel ahlaka uygun davranmakla yükümlüdür.

- Sitter evin odalarını, evdeki eşyaları, kendisini hiçbir surette fotoğraf çekemez, video görüntüsü alamaz, hiçbir sosyal mecrada, internette veya başkaları ile hiçbir suretle paylaşamaz. Bu kuralın istisnası, Sitter’ın Evde Bakım Hizmeti boyunca köpeği çekmekle yükümlü olduğu 5 fotoğraftır. Sitter çekmekle yükümlü olduğu bu 5 fotoğrafı yalnızca Şirket’e gönderebilir, yine hiçbir sosyal mecrada, internette veya başkaları ile hiçbir suretle paylaşamaz.

- Sitter ev içinde hiçbir eşyanın yerini değiştiremez, dolapları, çekmeceleri, kutuları, kasaları, kilitli yerleri açamaz, karıştıramaz, kendisine ait olmayan hiçbir eşyayı kullanamaz, alamaz, götüremez. Sitter yalnızca Üye tarafından kendisine tahsis edilen yatakta yatabilir, Üye tarafından ev kurallarında aksi belirtilmedikçe evde yalnız kendisi için bırakılan havluyu, ortak alanda bulunan tuvalet kağıdı, el sabunu gibi hijyen malzemelerini ve içme suyunu ve bardağı kullanabilir. Evde televizyon bulunması halinde, televizyonun kullanıp kullanılamayacağına üye karar verir. Ancak ev kurallarında açıkça belirtilmemiş olması, televizyonun kullanılabileceği anlamını taşır. Üyenin evindeki kablosuz internet bağlantısının şifresini vermesi halinde Sitter’ın evde olduğu süre boyunca Üyenin internetini kullanabileceği kabul edilir. Aksi halde Sitter, Üyenin evindeki kablosuz internetten yararlanamaz ve her halukarda, Üyeye mali açıdan zarar verecek olağandışı ve makul olmayan bir internet kullanımı yapamaz.

- Sitter Üye tarafından ev kurallarında aksi belirtilmedikçe evde bulunan yiyecekleri yiyemez, evde bulunan su dışındaki içecekleri içemez. Ev kurallarında açıkça izin verilmedikçe Sitter’ın Üye’nin mutfağında ocak ya da fırın kullanması, yemeğini hazırlaması, pişirmesi ya da ısıtması yasaktır. Ancak Sitter’ın eve gelirken yanında yemek ve içmek istediği hazır ürünler getirmesi Üye iznine tabi değildir. Sitter’ın eve telefonla ya da telefon uygulamaları aracılığı ile yemek sipariş verebilmesi, Üye tarafından ev kurallarında açıkça yasaklanmadığı sürece serbesttir. Her halde, Sitter yemek yemek üzere evden ayrılabilir. Ancak evden ayrıldığına ilişkin Şirket’i bilgilendirmekle yükümlüdür. Sitter’ın dışarıda yemek yemesi Üye tarafından yasaklanamaz.

- Evle ve/veya köpek ile ilgili her durum için Sitter ilk iletişimi Şirket ile kurmakla yükümlüdür. Sitter’ın doğrudan Üye ile iletişime geçmesi yasaktır.

- Eve Sitter haricinde başkasının her ne sebeple olursa olsun gelmesi, uğraması veya kalması kesinlikle yasaktır.

- Evde kamera sistemi bulunması durumunda, Sitter bu durumu kabul etmek durumundandır. Sitter ayrıca, kamera sisteminin görüş açısını bozucu, kayıt almasını engelleyici her türlü tutum ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

- Evde yaşanabilecek hırsızlık, eve bir kimsenin zorla ya da gizlice girmesi gibi durumlarda Sitter derhal evden uzaklaşarak Şirket’e ve ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermelidir.

4.6.10. Evde Bakım Hizmeti’nin Üye’nin evinden sağlandığı durumlarda Sitter, Üye’nin evinde kazaen de dahil olmak üzere; kaybedeceği, kıracağı, yırtacağı veya herhangi bir şekilde herhangi bir zarara uğratacağı herhangi bir eşyayı öncelikle Şirket’e bildirmekle yükümlüdür. Şirket ilgili zarara ilişkin Üye’yi bilgilendirir. Sitter’ın Şirket’e bildirdiği veya bildirmediği her türlü zarara ilişkin Üye’nin tazmin talep etme, hukuki ve/veya cezai yollara başvurma hakkı saklıdır. Ancak Üye bu talep ve başvuru hakkını yalnızca ilgili Sitter’a karşı kullanabilir. Üye’nin evinde gerçekleşen hiçbir çalınma, kaybolma, zarar görme hali için Şirket hiçbir mesuliyet kabul etmez.

4.6.11 Üye’nin Sitter’ın evinde Evde Bakım talebinde bulunması ve Sitter ile eşleşmesi halinde Şirket, Sitter’ın evinde Üye’nin köpeği nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir zarar için hiçbir mesuliyetinin bulunmadığını, söz konusu zarara ilişkin taraf sıfatının bulunmadığını bu nedenle ne Üye’nin ne Sitter’ın Şirket’e karşı hiçbir talep ve suçlamada bulunamayacağını, rücu edemeyeceğini taahhüt beyan ve kabul eder. Sitter, evinde Evde Bakım Hizmeti vermeyi kabul ederek bu hususları da kabul ettiğini taahhüt ve beyan eder.

4.6.13. İşbu Sözleşmede belirtilen sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Sitter, Web Sitesi ve DogGO’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına hizmet alan Üye’den tahsil edilmesi ve verdiği hizmete karşılık bedelin kendisine ödenmesi konusunda Iyzico’nun münhasıran yetkili olduğunu kabul eder. İşbu maddede belirtilen ödeme tahsil ve dağıtım yetkisinin Iyzico’ya ait olduğu, Sitter’ın verdiği Evde Bakım Hizmeti’nin kendisine ödenmesine ilişkin tüm koşullar, Sitter profili oluşturulması esnasında Sitter ile İyzico arasında imzalanan Pazaryeri Satıcı Sözleşmesi ile hüküm altına alınmıştır. Şirket, belirtilen Pazaryeri Satıcı Sözleşmesi’nin tarafı olmadığı gibi, ödemelerin dağıtımına ilişkin hiçbir yetkiye de sahip değildir.

5. Rekabet Yasağı

 

DogGO Partner, işbu Sözleşme ile Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde Şirket ile rekabet etmeyeceğini, Şirket’i devredışı bırakarak Üyeler ile iletişim kurmayacağını, köpek gezdirme ve/veya evde bakım faaliyetini Şirket’i devredışı bırakarak kendi nam ve hesabına yapmayacağını, kendi hesabına ve/veya üçüncü kişiler ile Şirket’tin DogGO ve Web Sitesi aracılığı ile sağladığı müşteri portföyünü kullanarak veya kullanmaksızın, köpek gezdirme aracılık hizmeti sunulan herhangi bir ticari faaliyetin içinde bulunmayacağını ve böyle bir faaliyetin yapılmasından kazanç elde etmeyeceğini ve herhangi rakip bir işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınacağını gayrikabilirücü taahhüt eder. DogGO Partner’ın herhangi bir şekilde işbu madde hükmüne aykırı davrandığını tespiti halinde Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinde kendine ait profili askıya alma veya kapatma yetkisine sahiptir. DogGO Partner, işbu Sözleşme süresince ve/veya Sözleşme’nin sona ermesinden sonra işbu madde hükmüne aykırı davranması halinde Şirket’in bu aykırılık dolayısıyla uğradığı zararın fazlasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 100.000 Türk Lirası cezai şart ödemeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

6. Sorumluluk, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

6.1. Şirket, DogGO Partner’ı veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucunu veya kalitesini garanti etmez.

6.2. Web Sitesi ve DogGO, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla DogGO Partner’lar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı DogGO Partner’ları çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Şirket’in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

6.3. DogGO Partner ile Şirket arasında herhangi bir (a)istihdam, (b)yarı zamanlı istihdam, (c)danışmanlık, (d)yüklenicilik, (e)ortak girişim veya (f)acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

6.4. Şirket, DogGO Partner ile hizmet alan kişi arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, DogGO Partner’ın sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda hizmeti alan kişiye, hizmeti alan kişinin köpeğine, hizmeti alan kişinin evine, eşyalarına veya 3. kişilere vereceği zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5. Şirket yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

6.6. Şirket, DogGO Partner’ların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

6.7. Şirket, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, DogGO Partner’ların sağladığı tüm hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, DogGO Partner’ların ağır ihmal veya kusurları nedeniyle hizmet alanları ve/veya 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Şirket’e yöneltilmesi halinde, Şirket, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için DogGO Partner’lara rücu veya Web Sitesi ve DogGO’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

6.8. Gezdirme Hizmeti veya Evde Bakım Hizmeti talebinin oluşturulmasına ilişkin rezervasyon sisteminde talepte bulunan Üye veya DogGO Partner kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih, saat ve/veya adres verilmesi, hizmet başlama saatinde hizmeti alacak kişinin (Üye /3. kişi) adreste bulunmaması, DogGO Partner’ın ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Üyenin rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir DogGO Partner bulunamaması vb.) dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı DogGO Partner’a veya hizmeti talep eden/alan kişiye herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

6.9. Şirket, Üye’nin Gezdirme Hizmeti veya Evde Bakım Hizmeti talebinde bulunduğu köpeğinin geçmiş ve güncel sağlık durumu, rahatsızlıkları, yaşı vb. gerekli bilgileri eksik veya yanlış beyan etmiş olmasından dolayı herhangi bir maddi ve/veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Walker Eşleşmesi veya Sitter Eşleşmesi sonucunda ilgili Gezdirme Hizmetini veya Evde Bakım Hizmeti’ni ifa edecek olan Walker veya Sitter; ifa sırasında ilgili Üye’nin köpeği, Gezdirme Hizmeti talebinin oluşturulması sırasında verdiği bilgiler ışığında bu bilgilere dikkat ederek ve özen göstererek hareket edecektir ancak Üye tarafından köpeğe ilişkin eksik veya yanlış bilgi verilmesi sebebiyle oluşabilecek zararlardan Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.10. Şirket’in Üye veya Üye’nin köpeğinin DogGO Partner veya 3. bir kişi sebebiyle uğrayabileceği herhangi maddi ve/veya manevi zarardan maddi ve/veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye ve DogGO Partner, böyle bir durumun oluşması halinde Şirket’e herhangi bir cezai ve/veya maddi sorumluluk yükleme yönünde herhangi bir talepte ve/veya şikayette bulunmayacaklarını, Şirket’in Üyeler ve Üyelerin köpeklerine ilişkin olarak oluşabilecek herhangi bir zarar bakımından herhangi bir kontrol, yetki ve sorumluluğu olmadığını gayrikabilirücu olarak kabul ederler.

6.11. DogGO Partner tarafından Web Sitesi ve/veya DogGO üzerinde oluşturulan profilde belirtilen bilgi veya beyanların doğruluğu DogGO Partner tarafından taahhüt edilmektedir; bu bilgilere ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.12. DogGO Partner’ın vereceği Evde Bakım veya Gezdirme Hizmetine ilişkin olarak yürürlükteki ve/veya yürürlüğe girecek mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk kendisinindir. Aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk ile, Şirket’in ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü DogGO Partner’a ait olup Şirket’in söz konusu zararlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.13. Şirket, gezdirme hizmeti alan kişiye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen herhangi bir bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Gezdirme Hizmeti veya Evde Bakım Hizmeti alan kişinin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

6.14. Şirket tarafından işletilen Web Sitesi ve DogGO’da listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

6.15. Web Sitesi ve DogGO, sisteminde kayıtlı Üye isim, adres, e-posta ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Gezdirme Hizmeti talebinin oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak DogGO Partner’lar ile paylaşılmasından dolayı Üyeler ile DogGO Partner’lar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek herhangi bir zarardan Şirket kesinlikle sorumlu değildir. Üye’ler ve DogGO Partner’lar, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu Sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına Veri Politikası kapsamında muvafakat etmişlerdir.

6.16. Üye bilgileri Şirket tarafından DogGO Partner ile Gezdirme Hizmeti’nin veya Evde Bakım Hizmeti’nin sağlanması ve ifası için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile verilen hizmetlerin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin DogGO Partner tarafından ayrıca hizmet alan Üye veya Kullanıcı’nın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya hizmet alan Üye veya Kullanıcı ile DogGO Partner’lar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle Şirket sorumlu değildir.

6.17. Web Sitesi ve DogGO vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, yorum, değerlendirme veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili içeriklerin yazarlarına aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Şirket, (i) Web Sitesi ve DogGO üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi ve DogGO üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

6.18. Web Sitesi ve DogGO Şirket’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

7. Şirkete Ait Yetkiler

7.1. Şirket, Web Sitesi ve/veya DogGO’ya erişimi ve buralarda yer alan sistem veya sistemlerin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

7.2. Şirket veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu, güvenlik şüphesi doğuran işlemlerden ve/veya teknik sebeplerden dolayı ilgili Üye’lerin kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle Şirket’in Üye veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3. Şirket veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Gezdirme Hizmeti ve/veya Evde Bakım Hizmeti rezervasyon sistemi kapsamında ilgili hizmet talebini onaylamadan önce online ödeme sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

7.4. Şirket, Web Sitesi’nin ve/veya DogGO’nun kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Şirket, söz konusu bilgilerle Üye ve Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Şirket’in Web Sitesi ve DogGO’da yer alan Veri Politikasına ve Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7.5. Şirket, Kullanıcılarını promosyonlar, yeni hizmet veya projeler veya haberler için e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Söz konusu e-postaları almak istemeyen Kullanıcılar, bu taleplerini [info@doggoapp.com] adresine ileterek veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

7.6. Üyelerden DogGO Partner’lara ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Şirket tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Üye ve Kullanıcı’ların görebileceği şekilde yayınlanır. Şirket’in söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.

7.7. Şirket, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni ve DogGO’yu (veya bunların bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

7.8. Web Sitesi’nin ve DogGO’nun bütünlüğünü korumak amacıyla, Şirket dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcıların Web Sitesi ve/veya DogGO’ya erişmelerini engelleyebilir.

7.9. Kullanıcılar Web Sitesi ve DogGO’ya yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Şirket tarafından yayınlanmış olması Kullanıcıların sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

7.10. Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinden sunulan ve/veya sunulacak hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası; satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

7.11. Şirket, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

7.12. Şirket, Kullanıcıları, işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğini tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni ve DogGO’yu kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, DogGO Partner profillerini veya Üye’lerin üyeliklerini askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

7.13. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde Şirket, Web Sitesi ve DogGO’nun hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi ve DogGO’nun ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez. Yine Şirket, Web Sitesi veya DogGO’dan indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

7.14. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Şirket, Web Sitesi veya DogGO veya bunların kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi ve DogGO Kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

7.15. Şirket, Web Sitesi ve DogGO’nun işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

7.16. Şirket, verileri koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

7.17. Şirket, 3. kişilerin Web Sitesi ve DogGO’yu kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Walker’ın verdiği Gezdirme Hizmeti’nden ya da bir Sitter’ın verdiği Evde Bakım Hizmeti’nden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

7.18. Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi ve DogGO’dan kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma veya profilini kapatma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

- Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, bir Kullanıcı’ya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

- Diğer bir Kullanıcı’yı taciz eden veya tacizi savunan;

- “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

- Yanlış veya yanıltıcı olduğu bilinen bilgileri teşvik eden;

- İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

- Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

- Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

- 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

- Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

- Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

- Şirketin önceden yazılı onayı olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

- Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

- 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

- Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

- Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

8. Tüm Kullanıcılara İlişkin Hak ve Yükümlülükler

8.1. Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

8.2. Kullanıcılar birbiriyle ya da Şirket çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi içeren, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Üye, Kullanıcı veya DogGO Partner’ın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

8.3. Kullanıcılar, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, başka DogGO Partner hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

8.4. İşbu Sözleşme ile belirtilen koşulların Kullanıcılar tarafından kabul edilmemesi veya Kullanıcıların herhangi bir Sözleşme hükmüne aykırı davranması halinde, Şirket, işbu Sözleşmeyi feshetme, Üye’nin üyeliğini iptal etme ve DogGO Partner’ın profilini iptal etme hakkına sahiptir.

9. Telif Hakkı Politikası

9.1. Web Sitesi ve DogGO’da sunulan görsel ve yazılı içerik, kurumsal kullanım içindir. Şirket, Web Sitesi ve DogGO içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcıların kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamaları yasaktır.

9.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Şirket’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

9.3. Web Sitesi ile DogGO üzerinden Şirket’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Şirket’e aittir. Şirket söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Şirket, işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgileri, yorum ve eleştirileri kendi tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak başka mecralarda da kullanma hakkını saklı tutar.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

10.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

10.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

11. Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

11.1. Web Sitesi ve DogGO sisteminde kayıtlı Kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

11.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Şirket’in ticari defter ve kayıtları ile Şirket sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. .

12. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

12.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Şirket’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan ilgili zarara sebep olan Kullanıcı sorumludur. Şirket Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

12.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

12.3. Bu Sözleşme, Web Sitesi ve DogGO kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Şirket tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.